Víme jak propojit váš business s internetem

IT Service Desk


itservicedesk IT Service Desk je naše klíčová služba. Je určena pro společnosti různých velikostí a lze si "namixovat" složení služeb. Určitě znáte situaci, kdy potřebujete rychle aktualizovat prezentaci a nebo eshop a nevíte, na kterého dodavatele se obrátit. Popřípadě je nezbytné dohlednout na včasnou realizaci tohoto požadavku. Sesbírání veškerých podkladů a předání dodavateli. Toto vše můžeme pro vás zajisit. Stačí pouze zadat "ticket" do našeho systému a my se začínáme tomuto ticketu věnovat. Kontaktujeme všechny interní i externí účastníky změnového řízení. Stanovíme termíny, specifikaci a tyto činnosti koordinujeme až do dokončení (uzavření ticketu). Následně tyto tickety reportujeme zadavateli. Cena za tuto službu je na základě těchto reportů a tzn. kvalitě odvedené práce.

Na začátku spolupráce dojde ke stanovení tzv. SLA (Service level agreement). V tomto dokumentu si stanovíme přesný rozdsah služeb a časovou odezvu na vaše požadavky. Následně bude pro vás vytvořen (SPOC = Single Point Of Contact), který sestává z telefonního čísla a přístupu do systému. Po nahlášení incidentu a nebo změnového požadavku je tento zanesen do systému a začíná se realizovat. O realizaci jste pravidelně informováni dle komunikačních pravidel.

Součástí služby je i monitoring kritických částí vašeho budinessu (email, eshop a pod.). Naš software v předdefinovaných intervalech monitoruje stanovené služby. Pokud dojde k výpadku těchto služeb. Provede opakovaný test. Pokud je služba opravdu nefunkční zašle SMS na definované mobilní telefony a náš service desk začíná problém řešit. Můžeme zajistit i komunikaci na třetí strany (poskytovatel hostingu, poskytovatel připojení a pod.) a s němi vyřešit incidet k vaši plné spokojenosti.

Možnosti služeby jsou téměř neomezené a vždy vycházíme klientovi vstříc. Pro podrobnosti nám zavolejte 777 0000 022 a nebo získejte informace o IT Service Desku


zpět